رشد موهای زاید یک مشکل اساسی یرای بسیاری از بیماران است. از بین بردن موهای زائد با سیستمهای نوری در فیلد استتیک و کاسمتیک بسیار محبوب است. در میان سیستمهای مورد استفاده معمولترین آنها عبارتند از لیزر long pulsed الکساندرایت نانومتر (ALEX) و نور پالسی تشدید یافته (IPL)


هدف: مطالعه ایمنی و اثر بخشی ALEX و IPL  برای حذف مو.
مواد وروش ها:در بخش سرپایی پوست و امراض دستگاه تناسلی بیمارستان آموزشی در نجف عراق از ماه ژوئن 2009 تا ژوئیه 2010 سی و پنج بیمار وارد مطالعه شدند که سی نفر از آنها مطالعه را کامل کردند.شش جلسه درمان با ALEX در سمت چپ صورت و IPL در سمت راست صورت با فواصل 4 هفته بین جلسات دریافت کرد.پاسخ به درمان در هر دوطرف صورت بررسی شد.فواصل فاقد مو و رضایت بیمار در هر بار مراجعه ثبت شد.

نتایج: پس از شش جلسه درمان،فواصل فاقد موی طرف درمان شده با IPL  بطور متوسط در مقایسه با ALEX بیشتر بود.کاهش در تعداد موها در سمت IPL  در مقایسه با ALEX  به طورمعنی داری در جلسات 3،1 و 6 بیشتر بود.سه نفرهیپرپیگمانتاسیون بعد از التهاب داشتند، یکی از آنها در سمت چپ و دیگری در سمت راست بود.این عارضه در سمت راست شدیدتر بود و هر دو بیماران تایپ پوست IV بود.سوزش خفیف و احساس سوزش در زمان درمان در همه بیماران ثبت شد.همه عوارض جانیبی گزارش شده گذرا و توسط بیماران قابل تحمل بود بجز هیپرپیگمانتاسیون بعد از التهاب که همچنان ادامه داشت و به تدریج به سمت پایان مطالعه کاهش یافت.

نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان میدهد که IPL در کاهش رشد موهای زائد صورت ،با دارا بودن فواصل فاقد مو و رضایت بیشتر بیمار موثرتر از ALEX  است.

معرفی: هیرسوتیسم (از hirsutus لاتین به معنی کرک، پشمالو) به رشد بیش از حد موهای ترمینال (موی زبر و غیر کرکی) در یک زن با نمای توزیع مردانه اطلاق می شود. مناطق رشد موی وابسته به آندروژن که تحت تاثیر قرار میگیرند عبارتند از پشت لب بالا ، گونه ها ، چانه ، وسط سینه ، پستان، شکم و کشاله ران. این رشد بیش از حد ممکن است در نتیجه سصح بیش از حد آندروژن یا افزایش حساسیت فولیکول های مو به سطح طبیعی آندروژن رخ دهد. این بیماری حدود 5 تا 10 درصد زنان را تحت تاثیر قرار می دهد.این شکایت شایع در بین بیماران سرپایی مراجعه کننده به کلینیکهای پوست و زیبایی است.
تکرار و توزیع رشد مو وابسته به آندروژن در زنان نیز با سن تغییر میکند ،رشد موی ترمینال در ناحیه تناسلس و زیربغل با افزایش سن کاهش می یابد،درحالی که رد موهای صورت افزایش پیدا میکند.

لیزر الکساندرایت پالس بلند (ALEX) دارای طول موج 755 نانومتر است که اجازه می دهد نفوذ عمیق تری در درم بدون اینکه توسط ملانین اپیدرم جذب شود داشته باشد.در نتیجه از لحاظ تئوری عوارض جانبی کمتری برای بیماران با پوست تیره دارد.

این سیستم لیزر جمع و جور است و میتواند در اتاق های کوچک، اگر تهویه کافی داشته باشند، استفاده شود.اسپات سایز بزرگ و فرکانس (1 -5 هرتز) امکان درمان مناطق بزرگ بدن در مدت زمان کوتاهتر را فراهم آورده است.

سیستم های نور تشدید شده پالسی (IPL)، منابع پالسی هستند که نور با طیف طول موج گسترده ای از 400 تا 1200 نانومتر ساطع می کنند.طول موج ساطع شده تعیین کننده الگوی جذب نور و عمق نفوذ آن است.

دستگاههای IPL  از لامپ های فلش و کنترل بانک های خازنی کامپوتری استفاده می کنند که انرژی الکتریکی ذخیره شده را از میان گاز زنون در لامپ تخلیه عبور میدهند، به طوری که نور روشنی ساطع میشود.بنابراین ، انرژی الکتریکی به انرژی نوری تبدیل میشود.با کمک فیلترهای قابل تبدیل می توان طول موج مورد نیاز را انتخاب کرد.از مزایای دستگاه های IPL  در مقایسه با ALEX  قیمت پایین تر و تکنولوژی قوی تر آن است.

اسپات سایزهای بزرگ یک مزیت بزرگ از نظر طول مدت درمان است، اما نقطه ضعف آن در وزن سنگین هندپیس عدم سهولت هندلینگ و قدرت پایین مانور آن است .

نتایج: ۳۰ نفر از ۳۵ نفر دوره مطالعه را کامل کردند. محدوده سنی شرکت‌کنندگان 17 تا 42 سال بود ومیانگین سنی 6.74± 28.5 سال بود.طول مدت ابتلا به بیماری هیرسوتیسم بین 1 تا 20 سال با میانگین 5.328 ±5.57 بود.

بر اساس جدول طبقه بندی فیتزپاتریک رنگ پوست 23 درصد بیماران تایپ ll  و 70 درصد بیماران تایپ lll و 7 درصد بیماران تایپ IV بودند.
در سمت درمان شده با IPL  میزان کاهش مو بعد از جلسه اول 33.97 درصد، بعد از جلسه سوم 72.69 درصد و بعد از جلسه ششم 79.67 درصد بود.
نتایج در کنترل یک ماه بعد از آخرین جلسه ثابت ماند.نتایج در سمت درمان شده با ALeX  طول موج 755 نانومتر بعد از جلسه اول 18.50درصد، بعد از جلسه سوم 38.8 درصد و بعد از جلسه ششم 42.83 درصد بود و در این نتایج کنترل یک ماه بعد از آخرین جلسه ثابت ماند.

مطابق جدول شماره ۱ بیماران کاهش قابل توجهی در سمت راست که با IPL 650 نانومتر درمان شده بود داشتند.

در کلیه مراحل پیگیری رضایتمندی از سمت درمان شده با IPL بالاتربود. P value of 0.00001

نتایج این مطالعه نشان داد که دستگاه IPL برای کاهش موهای ناخواسته موثرتر از دستگاه ALEX  است.همچنین با وجود امکان تغییر فیلترهای IPL  میتوان بازه وسیعتری از مشکلات پوستی را درمان کرد.

با امکان تغییر تنظیمات این دستگاه می توان بر حسب شرایط خاص هر پوستی درمان با IPL  تعریف کرد.

ترجمه و خلاصه :دکتر حمیده سلطانی

جدول شماره ۱ – precentage of hair reduction, p value and t test result of both systems after 1,3 and 6 treatments

 p Value T-test Hair reduction (%) Treatment session
0.000  25.37 33.97 IPL after 1 session
0.000 37.76 72.67 IPL after 3 session
 0.000  53.25 79.67 IPL after 6 session
0.001 15.09  18.50 ALX after 1 session
0.000 25.39 38.83 ALX after 3 session
0.000  25.87  42.84 ALX after6 session