یکی از راههای موثر در حفظ و شادابی پوست لایه برداری و پاک سازی منظم می باشد که توسط دستگاه میکرودرم انجام می شود.این دستگاه همچنین می تواند باعث کمرنگ شدن جای جوش، کک و مک و بسته شدن منافظ باز پوستی که بیشتر در پوستهای چرب دیده می شود به کار رود. همچنین برای خارج کردن جوشهای سر سیاه از پوست می توان از میکرودرم استفاده کرد.

1.فاصله جلسات میکرودرم چقدر است؟
با توجه به تشخیص پزشک و نوع درمان، بین 1 تا 4 هفته و تعداد جلسات 4 تا 6 جلسه می باشد.

2.بعد از میکرودرم چه مراقبتهایی لازم است؟
استفاده ازکرمهای ضد آفتاب با دقت بیشتر الزامی می باشد.

 

 

 

 

در صورتی که سوال شما “میکرودرم”، موردی به غیر از مجموعه سوالات این بخش است می توانید آن را از پزشک بپرسید تا در ضمن پاسخگویی در صورت نیاز عموم به دانستن پاسخ به این مجموعه اضافه شود.