1.مزوتراپی چیست؟
تزریق عصاره گیاهان و ویتامینها و هورمونها که باعث تغذیه و جوانسازی پوست میشود و همچنین برای حذف چربیها کاربرد دارد.
2.آیا مزوتراپی دردناک است؟
مختصری درد یا سوزش دارد که قابل تحمل بوده و میتوان با بی حسی موضعی درمانی بدون درد داشت

3.عارضه مزوتراپی چیست؟
شایعترین عارضه مزوتراپی کبودیست که طی یک هفته برطرف میشود.
4.نتیجه مزوتراپی چه زمانی مشخص میشود؟
به طور معمول بعد از 3 جلسه نتیجه مزوتراپی مشهود است؟
4.آیا نتایج ماندگار است؟
مانند هر پروسه زیبایی برای ماندگاری آن ویزیت های دوره ای منظم توصیه می شود.
5.چه کسی مزوتراپی را انجام میدهد؟
مزوتراپی توسط پزشک که دوره های مربوطه را گذرانده انجام می شود.

 

در صورتی که سوال شما “در زمینه مزوتراپی”، موردی به غیر از مجموعه سوالات این بخش است می توانید آن را از پزشک بپرسید تا در ضمن پاسخگویی در صورت نیاز عموم به دانستن پاسخ به این مجموعه اضافه شود.