تزریق بوتاکس در زیر پوست در ناحیه صورت باعث از بین رفتن چین و چروک و فلج کردن عضلات آن ناحیه می شود.همچنین بوتاکس برای کنترل و غیرفعال کردن غده های عرق بکار میرود.
با تشخیص پزشک بوتاکس در ناحیه زیربغل و کف دستها نیز قابل تزریق است.

  1. بعد از تزریق بوتاکس چه زمانی طول می کشد تا اثربخش شود؟
    در فاصله 2 روز تا 2 هفته بعد از تزریق اثرات آن به وضوح دیده شده ولی به طور متوسط 10 روز بعد از تزریق قابل مشاهده است.
  2. اثزات بوتاکس تا چه زمانی باقی می ماند ؟
    حدود 3 تا 6 ماه و به ندرت در بعضی افراد تا 9 ماه پابرجاست
  3. مراقبتهای لازم بعد از تزریق بوتاکس چیست ؟
    بهتر است تا چند ساعت از کارهای سنگین، خم کردن سر به سمت پایین، دست زدن،آب زدن و آرایش کردن در محل تزریق اجتناب کرد.

 

در صورتی که سوال شما “در زمینه بوتاکس”، موردی به غیر از مجموعه سوالات این بخش است می توانید آن را از پزشک بپرسید تا در ضمن پاسخگویی در صورت نیاز عموم به دانستن پاسخ به این مجموعه اضافه شود.